Algemene voorwaarden website

Als je gebruik maakt van Joyus ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

ALGEMEEN
 1. Joyus is een eenmanszaak met kvk-nummer: 71505423
© COPYRIGHT
 1. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.
 2. Bij misbruik of het niet naleven van deze gebruiksrechten kan Joyus overgaan tot een boete van € 750,-.

Privacyverklaring Joyus 

Joyus is gevestigd aan de Hebriden 75, 2721 KJ Zoetermeer. Joyus hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie verstrekken over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Joyus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

www.joyus.nl

Hebriden 75

2721 KJ Zoetermeer

+31643233758

Persoonsgegevens die wij verwerken

Joyus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Uw naam  

Adresgegevens

Uw e-mailadres  

Het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt (zie ook ons cookie statement) 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@joyus.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Joyus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Het verzenden van informatie betreft informeren over evenementen/roosterwijzigingen en nodige zaken.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Joyus analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst. Toelichting: Als u met ons een overeenkomst sluit vragen wij om uw contactgegevens. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt voor facturatie.
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website. 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Joyus neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joyus) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Joyus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens zolang de samenwerking geldt en daarna voor documentatie en archiefdoeleinden. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Joyus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Joyus gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Deze cookies worden enkel opgeslagen op jouw computer en wij hebben geen toegang tot deze gegevens.  

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

Google 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen beveiligen 

Uw rechten Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via ons telefoonnummer of info@joyus.nl. Bewaartermijnen Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. Klachten? Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@joyus.nl of ons te bellen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Voorwaarden lidmaatschap

Als je gebruik maakt van Joyus ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Joyus is een eenmanszaak met kvk-nummer: 71505423

Gevestigd aan de Hebriden 75 te Zoetermeer.

Artikel 1. Verplichtingen van Joyus

 1. De begeleiding van Joyus zijn in het bezit is van een VOG-verklaring.
 2. Joyus staat er voor in dat zijn trainers over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 3. De begeleiding van Joyus dient altijd aanwezig te zijn op de afgesproken tijden.

Artikel 2. Privacy klant

 1. Joyus respecteert de privacy van zijn klanten en zal de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken bij inschrijving voor het lidmaatschap.
 2. Bij het maken van foto’s of video’s van de deelnemer voor commercieel doeleinde, is Joyus verplicht een privacy overeenkomst te laten ondertekenen door ouder/verzorger.
 3. Joyus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens zolang de samenwerking geldt en daarna voor documentatie en archiefdoeleinden.
 4. Joyus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 5. In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Artikel 3. Verplichting van de deelnemer

 1. De deelnemer dient de aanwijzingen van Joyus c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen.
 2. De deelnemer en ouder(s) van deelnemer houdt zich aan de door Joyus-begeleiders gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

Artikel 4. Aansprakelijkheid van Joyus

 1. Joyus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden letsel tijdens de activiteiten.
 2. Joyus is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.

Artikel 5. Lidmaatschap Joyus

 1. Het lidmaatschap gaat in zodra het inschrijfformulier is ondertekend.
 2. Het aanmeldingsformulier met het bijbehorende incassoformulier dient naar waarheid te worden ingevuld door de ouders/verzorgers van de deelnemer voor inschrijving van lidmaatschap.
 3. Het bedrag voor het lidmaatschap wordt (uitsluitend) maandelijks geïncasseerd en dient goedgekeurd te worden via ondertekend incassoformulier door ouder/verzorger van deelnemer indien deelnemer niet meerderjarig is.
 4. Het abonnement is maandelijks opzegbaar (zegt u op in de huidige maand, dan loopt het abonnement t/m het einde van de eerstvolgende maand).
 5. Bij een totstandkoming van een overeenkomst mag Joyus zijn prijzen verhogen, de andere partij is dan wel gerechtigd zijn overeenkomst te ontbinden.
 6. Bij totstandkoming van de overeenkomst mag er afgezien worden van deelnamen binnen de daarvoor wettelijke bedenktijd.
 7. Het willen beëindigen van de overeenkomst dient schriftelijk naar Joyus verzonden (email of post) te worden.

Artikel 6. Schoolvakanties/feestdagen

 1. Bij officiële feestdagen zal Joyus gesloten zijn.
 2. Tijdens de schoolvakanties (met uitzondering op de zomervakantie) zal er lesgegeven worden via een aangepast lesrooster, dit wordt tijdig via mail gecommuniceerd naar ouders/verzorgers.
 3. Tijdens de zomervakantie zullen er geen lessen zijn (incasso’s zullen tijdens de zomervakantie voor 1 maand stop worden gezet).

Artikel 7. afwezigheid

 1. Bij afwezigheid (bijvoorbeeld ziekte) kan er op een ander moment worden ingehaald met afstemming met Joyus, mits het rooster en de groepen het toelaten.

 

De algemene voorwaarden (lidmaatschap) zijn hier te downloaden.