Coaching

Joyus biedt een individueel coachingstraject voor kinderen tussen de 7 en 18 jaar aan. Er kan een keuze gemaakt worden om samen met de coach te gaan sporten, zo komen we lekker in beweging tijdens het coachen. Het doel is om de individu te helpen aan een betere sociaal-emotionele weerbaarheid voor meer zelfvertrouwen!

Tijdens een coachingstraject kunnen wij helpen bij:

 • Meer vertrouwen hebben in jezelf;
 • In het zoeken naar jouw (kern)kwaliteiten;
 • Oordeel vrij te denken;
 • Proactief op te stellen;
 • Assertief te handelen;
 • Richten op wat écht belangrijk is (focus);
 • Duwen in de juiste richting;
 • Leren plannen;
 • Het realiseren van een doel (wens);
 • Leren omgaan met (benauwde) situaties.

*De trainingen mogen op ieder moment gestopt worden. 

Coaching 5
€ 84,70
Inclusief BTW
5 coaching trainingen
Sport en bewegen

Eindverslag

Contact
Coaching 8
€ 78,65
Inclusief BTW
8 coaching trainingen
Sport en bewegen
Tussentijdse evaluatie

Eindverslag

Contact
Coaching 10
€ 72,60
Inclusief BTW
10 coaching trainingen
Sport en bewegen
Tussentijdse evaluatie

Eindverslag

Contact

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact met ons opnemen.

 Coachingstraject

Stap 1

Kennismaking

Dit is een vrijblijvend oriëntatiegesprek tussen (mogelijke) gecoachte en ouders/verzorgers van gecoachte. Er wordt gekeken of er een klik is tussen de gecoachte en coach voor een prettige samenwerking. Gecoachte en ouders zijn het eens om coachingstraject aan te gaan met coach van Joyus.

Stap 2

Bewustwording

Oriëntatie en Diagnose

Gecoachte gaat ontdekken wie hij/zij is, waar hij/zij vandaan komt, waar hij/zij toe instaat is en wat er mogelijk is.

Stap 3

Verantwoordelijkheid

Doelen formuleren en Plan opstellen

Gecoachte gaat actie ondernemen in de gemaakte doelen.

Stap 4

Leren leren, leren handelen

Uitvoeren en Evalueren

De gecoachte gaat handelen en leert door het het te doen vanuit de praktijk.

Stap 5

Feedback

Leren

De gecoachte en de coach geven elkaar feedback over het coachingstraject. Er wordt gekeken of het coachingstraject voortgezet wordt of beëindigd.

Voorwaarden coaching:

 • Er is een overeenstemming tussen de gecoachte, ouders van de gecoachte en coach.
 • Het coachingstraject mag altijd voortijdig beëindigd worden zonder verdere financiële verplichting.
 • Locatie van coaching wordt overlegt en afgestemd met ouders/verzorgers van gecoachte.
 • Ouders/verzorgers krijgen tussentijdse evaluatie.
 • Directe communicatie verloopt via ouders/verzorgers van gecoachte.