Coaching

Joyus biedt een individueel coachingstraject voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar aan in combinatie met sport en bewegen. Er wordt niet de hele tijd stil gezeten, maar we komen in beweging tijdens het coachen. Het doel is om de individu te helpen aan een betere sociaal-emotionele weerbaarheid. 

Tijdens een coachingstraject kunnen wij helpen bij:

 • Meer vertrouwen te hebben in jezelf.
 • Helpen in het zoeken naar (kern)kwaliteiten.
 • Het geven van een duwtje in de juiste richting.
 • Leren plannen.
 • Werken aan het realiseren van een doel (wens).
 • Leren om te gaan met (benauwde)situaties.

De prijs voor 1 coachingsgesprek bedraagt: € 121,-. Voor een coachingstraject worden er andere tarieven gehanteerd, zie hieronder:

 

Coaching 5
€ 84,70
Inclusief BTW
5 coaching trainingen
Inclusief sport en bewegen

Eindverslag

Coaching 8
€ 78,65
Inclusief BTW
8 coaching trainingen
Inclusief sport en bewegen
Inclusief tussentijdse evaluatie

Eindverslag

Coaching 10
€ 72,60
Inclusief BTW
10 coaching trainingen
Inclusief sport en bewegen
Inclusief tussentijdse evaluatie

Eindverslag

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Wilt u een vrijblijvend gesprek of meer informatie, klik dan hier onderaan:

 Coachingstraject

Stap 1

Kennismaking

Dit is een vrijblijvend oriëntatiegesprek tussen (mogelijke) gecoachte en ouders/verzorgers van gecoachte. Er wordt gekeken of er een klik is tussen de gecoachte en coach voor een prettige samenwerking. Gecoachte en ouders zijn het eens om coachingstraject aan te gaan met coach van Joyus.

Stap 2

Bewustwording

Oriëntatie en Diagnose

Gecoachte gaat ontdekken wie hij/zij is, waar hij/zij vandaan komt, waar hij/zij toe instaat is en wat er mogelijk is.

Stap 3

Verantwoordelijkheid

Doelen formuleren en Plan opstellen

Gecoachte gaat actie ondernemen in de gemaakte doelen.

Stap 4

Leren leren, leren handelen

Uitvoeren en Evalueren

De gecoachte gaat handelen en leert door het het te doen vanuit de praktijk.

Stap 5

Feedback

Leren

De gecoachte en de coach geven elkaar feedback over het coachingstraject. Er wordt gekeken of het coachingstraject voortgezet wordt of beëindigd.

Voorwaarden coaching:

 • Er is een overeenstemming tussen de gecoachte, ouders van de gecoachte en coach.
 • Het coachingstraject mag altijd voortijdig beëindigd worden zonder verdere financiële verplichting.
 • Locatie van coaching wordt overlegt en afgestemd met ouders/verzorgers van gecoachte.
 • Ouders/verzorgers krijgen tussentijdse evaluatie.
 • Directe communicatie verloopt via ouders/verzorgers van gecoachte.